VTMKZOOM | Plezier start hier

Rosie is de bazin van het plaatselijk café. Ze is als een moeder voor de meisjes van K3 en wanneer zij raad nodig hebben kunnen zij altijd bij haar terecht.