VTMKZOOM | Plezier start hier

Plop is de meest verstandige van het kabouterdorp. Zijn vrienden kunnen altijd op hem rekenen en zijn altijd welkom voor een glaasje plopmelk in zijn melkherberg. Hij heeft een witte baard, draagt een brilletje en op zijn kaboutermuts staat een hartje.